Proje, aşağıdakilerden oluşan bir konsorsiyum tarafından uygulanmaktadır:
Galati Tehnopol Derneği, Romanya
Proje lideri
Varna Ekonomik Kalkınma Ajansı , Bulgaristan
Ortak Projesi 2.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Türkiye
Proje Ortağı 3.
Cahul İş Merkezi
Proje Ortağı 4.
Ticaret Bölge Ticaret ve Sanayi Odası Mykolaiv, Ukrayna
Proje Ortağı 5.
Proje Karadeniz Havzası ENI Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 ile eş finansmanı olduğu

PROJE GENEL AMACI

Proje, arı ürünleri üreten işletmelerin geliştirilmesi, modernize edilmesi ve sektördeki paydaşların Karadeniz Havzasında (Romanya, Bulgaristan, Türkiye, Ukrayna, Moldova Cumhuriyeti) ticaretin artırılmasını ve ortakların geliştirilmesini amaçlamaktadır.


PROJENİN ÖZEL HEDEFLERİ

Arıcılık ağı

Sınır ötesi ticaret fırsatlarının arttırılması, arıcılık sektörünün ve ilgili faaliyetlerin modernleştirilmesi için Karadeniz Havzası Arı Ürünleri Ağı’nın kurulması ve işletilmesi için ortak bir çerçeve oluşturulması ve geliştirilmesi.

Rehberlik, eğitim ve bilgi aktarımı

Karadeniz Ticaret Ağı’ndaki arı ürünleri üreticilerinin bilgi ve becerilerinin yanı sıra ekonomik performanslarının ve piyasaya erişimlerinin artırılmasına yönelik uygulamalar ile arıcılık sektörü ve ilgili faaliyetler alanlarınında rekabet gücünün büyümesinin teşvik edilmesi.

Farkındalık ve görünürlük

Arıcıların görünürlüğünün sağlanması ve Karadeniz havzasındaki potansiyelin tanıtılması ve Ekonomik, kültürel, eğitici vb. organizasyonlar düzenleyerek, arı ürünlerinin sağlık ve artan gıda güvenliği üzerine etkisi konularında kamuoyu oluşturulması.

Proje,orta ve uzun vadeli pratik planları ile oluşacak çarpan etkiler, net çıktılar sonucunda proje tamamlandıktan sonra proje sonuçlarının sürdürülmesini, geri kazanılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlayacak etkilere sahip olacaktır.


NASIL BÜYÜK BİR ARI YETİŞTİRİCİSİ OLMAK

Arıcılık ve bal hasat ile ilgili en son videoları izleyin.NEDEN FARKLIYIZ

Proje, tamamlandıktan sonra devamı, kurtarma ve proje sonuçlarının kaynaştırma sağlayacak orta ve uzun vadede, doğrudan ve örtük sonuçlar arasında pratik bir plana çevrilmiş berrak çarpan etkileri, sahip olacaktır.

Son güncelleme: 31 - Ağu - 2020